Scroll Top
Torggata 3, 3. etasje, 3724 Skien
Privatklinikken i Skien ønsker å stimulere til effektiv pasientbehandling av høyeste kvalitet. Dette er i de fleste tilfellene, et felles mål for både pasient og fastlege, samt øvrige involverte parter.
Henviser du din pasient til Privatklinikken i Skien, vil vi gjøre vårt ytterste for at din pasient skal bli godt ivaretatt. Din pasient vil møte en høykompetent spesialist og ikke minst erfaren skopør. Vi har investert i et sentralt, stort og godt tilrettelagt lokale, toppmoderne utstyr og gode kommunikasjonsløsninger.
På linkene til venstre kan du lese mer om vårt tilbud, og hvordan du kan henvise pasienter til oss.
Clear Filters
Selvbetalende pasienter
Selvbetalende pasienter

Du kan henvise pasienten direkte til oss om din pasient ønsker en rask time til underøskelse uten å vente etter vanlig venteliste, eller om din pasient ønsker og samtykker til det uten noen spesiell grunn.
Les mer …

Privat helseforsikring
Privat helseforsikring

Om din pasient har privat helseforsikring, kan du hjelpe pasienten med å avklare med forsikringsselskapet om de samtykker å dekke kostnaden for undersøkelse/behandling hos oss.
Les mer …

Generelt

 • Pasientinformasjon, inkludert telefonnummer pasienten kan nås på
 • Henviser: navn, adresse/institusjon, HPR nr og telefonnummer
 • Hastegrad
 • Opplyse om evt. behov for følge eller andre spesielle behov det må tas hensyn til

Sykehistorie

 • Beskrivelse av symptomer, evt. sykdomsvarighet
 • Opplyse om evt. diabetes, kjent malign sykdom, redusert immunforsvar, tidligere relevant kirurgi eller strålebehandling
 • Opplyse om resultatet ved tidligere relevant bildediagnostikk
 • Funn ved klinisk undersøkelse
 • lab-funn, andre prøver/tester/supplerende undersøkelser
 • Problemstilling
 • Aktuell medisinliste
 • Hva forventes avklart med undersøkelsen?
Kontakt oss:
Adresse:

Torggata 3, 3. etasje, 3724 Skien

Telefon:

+47 – 35 60 90 60

Åpningstider:
Kontakt oss: 08:00 – 15:00
Lunsj alle dager 11:30 – 12:00
Lørdag stengt
Søndag stengt
Online – bestilling av time