Torggata 3, 3. etasje, 3724 Skien
Fritt behandlingsvalg
Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg – ordningen er en ordning for pasienter som allerede er ventende til undersøkelse i det offentlige systemet. Man har da rett til å velge å få denne undersøkelsen utført hos privatpraktiserende spesialister som er godkjente FBV-leverandører for den type undersøkelse som en er ventende til, og betale det samme som i det offentlige systemet, nemlig bare egenandelen, resten være dekket av HELFO som betaler direkte til privataktøren gjennom avtale om direkteoppgjør. Vår klinikk er godkjent leverandør av tjenestene Gastroskopi, Koloskopi og Rektosigmoidoskopi innen FBV-ordningen. Les mer …

Selvbetalende pasienter
Selvbetalende pasienter

Pasientene kan henvende seg direkte til oss enten via telefon, direkte oppmøte, ved å bestille en time online eller be fastlegen om å sende inn en henvisning direkte til oss (raskest mulig inn til undersøkelse, men pasienten betaler selv for hele undersøkelsen).
Les mer …

Privat helseforsikring
Privat helseforsikring

Vi tar imot pasienter som har privat helseforsikring som så kan dekke kostnaden for undersøkelse og behandling hos oss (raskest mulig inn til undersøkelse, forsikringen betaler for undersøkelsen). Pasienten må selv avklare med forsikringsselskapet på forhånd at de godkjenner oss som behandlingssted og at de dekker kostnaden for behandlingen utført hos oss. Når dette er avklart, kan du ta direkte kontakt med oss enten på telefon 35 60 90 60 eller ved å bestille en time online. Du må opplyse hvilke forsikringsselskap du har og kontaktperson der som kan bekrefte oppgjør gjennom forsikringen. Les mer …

Online – bestilling av time