Torggata 3, 3. etasje, 3724 Skien

Alle pasienter må informeres om at det finnes en Fritt behandlingsvalg – ordning som gir dem muligheten til å få gastro- eller koloskopi hos privat spesialist, uten at dette skal koste dem en krone mer enn på sykehuset. Det er faktisk kun gjennom denne ordningen at pasienten faktisk betaler bare denne lave egenandelen på kr. 426,- derav kr. 351,- som inngår i frikortordningen. Hos oss er det ingen andre tilleggskostnader for forskjellige forbruksmateriell, engangsutstyr, osv.. Alt er inkludert.

Veien i å henvise til oss er følgende:

Privatklinikken i Skien mottar elektroniske henvisninger gjennom Norsk Helsenett.

Om pasienten allerede er henvist til en undersøkelse og står på venteliste eller har fått time på sykehuset eller ved et annet offentlig behandlingssted:

  • Fastlegen kan sende oss en kortfattet henvisning hvor det spesifiseres problemstilling, ønsket undersøkelse og stedet hvor pasienten står på venteliste (sykehus eller annen avtalespesialist), Vi tar selv kontakt med foretaket / klinikken og henter henvisningen over til oss.
  • Pasienten kan også bare ringe oss (35 60 90 60) og vi vil sørge for innhenting av henvisningen til oss.
  • Vi garanterer kortest mulig ventetid og laveste egenandel.

Ved ny henvisning:

  1. Fastlegen henviser pasienten til oss ved Privatklinikken i Skien (elektronisk) på vanlig måte.
  2. Vi kontakter pasienten og avklarer videre gang:
  • Om pasienten ønsker undersøkelsen utført umiddelbart, kan den få time helt uten ventetid (som privat, selvbetalende). Våre priser for undersøkelser er de rimeligste i landet.
  • Om pasienten har helseforsikring, kan denne brukes og pasienten får time igjen helt uten ventetid.
  • Om pasienten ønsker å benytte seg av FBV-ordningen (billigst for pasienten), sender vi henvisningen inn til sykehuset og ber om en rettighetsvurdering. Pasienten vil få time så fort sykehuset har vurdert henvisningen og sendt den tilbake til oss (max. 10 dager).
  1. Fastlegen får tilsendt elektronisk epikrise fra oss.
  2. Dersom pasienten har indikasjon til ny kontroll senere, sender vi henvisning inn til sykehuset for kontroller opp til 5 år. Pasienten skal kunne benytte seg av FBV-ordningen også ved neste kontroll. Vi ivaretar pasienten og den vil bli innkalt til oss når kontroll-tiden kommer, uten noen grep fra fastlegen.

For at en pasient skal kunne benytte seg av FBV-ordningen, må den ha en innvilget rett til denne behandlingen i offentlig spesialisthelsetjeneste og derfor må vi i så tilfelle sende henvisningen til sykehuset for en rettighetsvurdering.