Scroll Top
Torggata 3, 3. etasje, 3724 Skien

Selvbetalende pasienter er de som betaler selv for hele undersøkelsen.

Det kan være flere grunner til at visse pasienter kan velge å benytte seg av denne måten å komme til undersøkelse på:

  1. Noen ønsker å komme til undersøkelse uten forsinkelser generert av tiden det tar å komme til fastlegen, som så kan sende en henvisning til sykehuset, som så tar sin tid å bli vurdert av spesialist på sykehuset og dersom den vurderer at pasienten har krav på utredning eller behandling, blir pasienten og henviser tilsendt et brev med forventet ventetid fram til undersøkelsen. I mange tilfeller, blir denne ventetiden forlenget grunnet bl. a. utilstrekkelig kapasitet i det offentlige systemet. På vår klinikk, setter vi av en viss prosent av vår kapasitet til såkalte ”haste-pasienter” og vi tilstreber å imøtekomme etterspørselen så langt vi kan, av og til selv ved å utvide vårt arbeidsprogram.
  2. Pasienten har et eget ønske om å ”sjekke seg”, uten at den har symptomer som ville kvalifisert vedkommende til undersøkelse i det offentlige systemet. Hos oss, kan alle be om en undersøkelse, med eller uten symptomer. Selv et personlig ønske om en kontroll kan være en god nok grunn til å be om en undersøkelse hos oss.
  3. Pasienter som har et ”delikat” problem og som ønsker å sjekke ut spesielle forhold uten å diskutere med ”for mange”. Hos oss, er du sikret full diskresjon, og du kan bestemme selv hvem som skal få innsyn i undersøkelsesrapporten.
  4. Pasienter som ønsker en second opinion, som ikke kvalifiserer til ny undersøkelse i det offentlige systemet.